Profesjonell salgs- og serviceatferd handler blant annet om å forstå roller i en samhandling, kjenne til og tolke reaksjonsmønstre samt ha kunnskap om verbal og kroppslig kommunikasjon. Det handler dessuten om å være bevisst den gjensidige respekten som bør kjennetegne en god salgs- og serviceprosess – og hvordan egen adferd kan påvirke den.

 

 

 

 

Maduros tilnærming omfatter:

 

  • Kurs
  • Foredrag
  • Testing
  • Trening
  • Individuell oppfølging