Det er vanlig å definere et team som en gruppe personer med utfyllende (komplementære) egenskaper som er nødvendige i et oppdrag, en arbeidsoppgave eller et prosjekt. Medlemmene i teamet deler målsettinger, har høy grad av selvstendighet og deler ansvar for gjennomføring og resultater. Jo sterkere den gjensidige dedikasjonen er, jo større er synergien i teamet. (Kilde: Business Dictionary)

 

 

Arbeid med team og teamutvikling legger vekt på:

 

  • Kartlegging av ønsker (visjon og verdier) og mål
  • Kartlegging av gruppen som blir definert som teamet
  • Kartlegging av de enkelte teammedlemmenes roller
  • Kartlegging av de foretrukne rollene
  • Kartlegging av «tillatte svake roller» (egenskaper andre har mer av enn deg selv)
  • Gjerne kartlegging av personlige egenskaper, der hensikten er å finne gode kommunikasjonsformer og skape forståelse av hverandres handlingsmønstre.
  • SWOT-analyse
  • Samlinger med «dash foredrag», diskusjoner, forståelse
  • Utviklingsplaner for teamet og på individuelt nivå