"Jan Bjørnar har hovedansvar for den årlige opplæringen av Dyreparkens rundt 900 unge sesongansatte og deres ledere. De mange rosende tilbakemeldingene fra det vi kaller Dyreparkens Serviceskole og Dyreparkens Sesonglederskole bekrefter hans kunnskaper og helt unike grep om denne aldersgruppen."

Per Arnstein Aamot, adm.dir. i Kristiansand Dyrepark