Samarbeidspartnere


Vi legger vekt på å ha en uformell tone og gi rom for humor
— Lederutvikler Jan Bjørnar Sørensen

Foto-Jon-Petter Thorsen-Aptum-0030-Shv.jpg

MADUROS SAMARBEIDPARTNERE

Ofte berører eller overlapper tjenestene fra Maduro beslektede fagfelt. Da er det naturlig å trekke veksler på våre faste samarbeidspartnere Bjørn Åstveit og Anders Wahlstedt. Ved behov benytter Maduro også kompetanse fra andre miljøer.

 

Foto-Jon-Petter Thorsen-Aptum-0013-Shv.jpg

Bjørn Åstveit, hodejeger

Bjørn Åstveit har en fremskutt rolle i Personalhusets kristiansandsavdeling, der han rekrutterer ledere, spesialister og styreledere til virksomheter på Sørlandet. Åstveit har utdannelse og bakgrunn innen ledelse, personalutvelgelse og organisasjonsutvikling. Han var en av grunnleggerne bak rekrutterings- og konsulentselskapet Rådgiverne og senere rekrutteringsfirmaene Hodejeger Åstveit og Opp og fram Agder. Åstveit har flere hundre utvelgelsesprosesser bak seg og har ansatt en rekke ledere i sørlandske nøkkelbedrifter.

 

Foto-Jon-Petter Thorsen-Aptum-20180314-Capture0033-SHV.jpg

Anders Wahlstedt, organisasjonspsykolog

Anders Wahlstedt er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har blant annet hatt lederstilling i Statens vegvesen, vært sykehusdirektør og klinikksjef for klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus. Wahlstedts omfattende erfaring fra lederstillinger, styrearbeid og internasjonale verv gir ham et unikt utgangspunkt som rådgiver, kursholder og veileder for alle typer bedrifter og organisasjoner.