Maduro har utviklet målrettede forløp for ledere som søker økt trygghet, bedre innsikt og styrket kompetanse. Til prosessen kan blant annet avklaring av ønsker og mål, kartlegging av egne ressurser, personlige egenskaper og 360 graders evaluering være deler av prosessen. Oppfølgingsarbeidet kan inkludere samlinger, individuelle samtaler, oppgaver og trening.