God ledelse kan handle om å ha kontroll over mål, budsjetter og rutiner, om å beherske administrasjon og om faglig innsikt i virksomhetens gjøremål. Vel så viktig er evnen til å lese medmennesker, forstå deres motiver og verdier, inngi og vise tillit samt ha selvinnsikt og evnen til å se seg selv i en totalsammenheng. Disse egenskapene er viktige forutsetninger for å skape oppslutning om målrettet samarbeid – enten du er erfaren, ung eller ny i lederstolen. Og akkurat det er kanskje hva ledelse strengt tatt handler om!

 

 

 

 

 

For Maduro er det naturlig å se helheten, blant annet gjennom:

 

  • Kartlegging i organisasjonen
  • Personlig kartlegging, for eksempel av motivasjons- og verdifaktorer, lederkompetanser, personlige egenskaper. Vi benytter Cut-e verktøy.
  • Mentoring og coaching-metodikk
  • Samlinger og individuelt arbeid
  • Personlige utviklingsplaner
  • Individuelle oppfølgingssamtaler
  • Praktisk gjennomføring på jobben