"Sørensen har respekt for det særpregede i vår bransje, og finner eksempler vi kjenner oss igjen i. Dessuten har han en ledig og humoristisk stil som går rett hjem hos våre folk"

Trond Salvesen, markedsansvarlig i EL-PROFFEN